Човек на годината 2008

Home > Архив > Човек на годината 2008

ГОЛЯМАТА НАГРАДА

Първите лауреати на Наградите са наградените през 2008 г. съдии от Върховния касационен съд г-жа Албена Бонева, г-жа Костадинка Арсова и г-жа Мими Фурнаджиева.

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva