Човек на годината 2015

Home > Архив > Човек на годината 2015

Голямата награда

Адв. Даниела Михайлова бе отличена с голямата награда „Човек на годината” 2015 в годишните награди на Българския хелзинкски комитет за принос към правата на човека и правозащитността.

Адв. Даниела Михайлова се застъпи за ромските семейства, засегнати от събаряния в с. Марчево, община Гърмен, и в кв. „Максуда“ във Варна, чрез поемане на тяхното представителство и внасяне на искане до Европейския съд за правата на човека за привременни мерки, за да се спре разрушаването на техните къщи. Даниела Михайлова участва не само като адвокат на жертвите – тя бе и техен активен публичен застъпник чрез множество медийни участия с цел даване на глас на проблемите на ромските семейства и разясняване на ситуацията. През април 2015 г. тя също така организира шествие срещу расистки изказвания и обиди от високопоставени политици и липсата на институционална реакция срещу проявите на расизъм.

Daniela Mihajlova

Двете втори награди

Виктор Лилов подгласник в наградите „Човек на годината” 2015 – бе отличен от журито заради смелостта да се изправи открито срещу стигмата и обществените предразсъдъци като граждански активист и политик, и първият открит гей мъж, който се кандидатира за изборна длъжност в България – кмет на София. С тези негови действия той се бори за повишаване на осведомеността относно проблемите на ЛГБТИ общността и насърчаване на по-широко приемане. Като застъпник и за правата на етническите малцинства и бежанците, той бе единственият кандидат за кмет, който се обяви за овластяване на малцинствата чрез привличането им в управлението, подкрепа за техни собствени инициативи и узаконяването на незаконни постройки, които са единствено жилище.

viktor_lilov

Доброволците в проект Бежанци са отличени заради готовността си да дарят времето и енергията си на хора, принудени да бягат от страната си. Инициативата дава възможност на търсещи закрила и бежанци на всякаква възраст да общуват с българи, да развият езиковите си умения, както и да участват в разнообразни занимания по време на престоя си в центровете на Държавната агенция за бежанците. През 2015 г. над 500 деца и възрастни са участвали в заниманията, а активните доброволци са 90 българи и чужденци от различни възрасти и професии.

Джил и Сейди Класби са наградени заради изключителната си инициатива през ноември 2014 г. сами да изградят училище за децата бежанци в лагера в Харманли, със собствени средства. На ден през класната им стая преминават по над 300 деца, а Джил и Сейди Класби им преподават английски и математика, играят с тях и им помагат да превъзмогнат травмата, от която всички те страдат, както и да се интегрират по-лесно в европейското общество и образователна система.

Доброволците в Проект Бежaнци
jill-sadie-clasby

Четири специални награди

Специален приз „Постоянство и храброст”

_MG_1841

Магдалина Генова получи специалната награда „Постоянство и храброст“ заради упоритата си и смела борба в продължение на години за защита на човешките права. Тя е активист, който в момента активно използва блога си и социалните мрежи да говори остро и открито по теми, често избягвани от медиите, като езикът и престъпленията от омраза, и проблемите на ЛГБТИ общността.

Специален приз „Гражданска доблест”

рафаил-росен

Отец РафаилРосен Стефанов, игумен на Кладнишкия манастир, получи специалния приз „Гражданска доблест“ за смелостта да се разграничи от позицията на Светия синод срещу допускането на още бежанци в България, за насърчаване на между-етническата и между-религиозната толерантност и готовността да се застъпи за истинските християнски ценности като състрадание и милосърдие.

Специален приз „Активист на годината”

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Организациите в защита на Карадере (Гражданска инициатива „Да спасим Карадере“, Българска фондация Биоразнообразие и Българско дружество за защита на птиците) получиха приза “Активисти на годината” заради целенасочената си дейност в посока опазване на българското Черноморие чрез гражданска кампания и навременна правна намеса за предотвратяването на строеж без извършване на предварителна оценка за въздействие върху околната среда в местността „Карадере“. Тази година Върховният административен съд отсъди в тяхна полза.

Специален приз „Журналист на годината”

Lora Fileva

Лора Филева беше обявена за „Журналист на годината” заради изключителната ѝ работа по отразяването на теми, свързани с бежанците и техните преживявания в Сърбия и Македония – с материали от Прешево, Белград и сръбско-унгарската граница; както и заради ангажираността ѝ по важни за обществото теми, като съдебната система и опитите за реформа, създаването на механизми за борба с корупцията, престъпленията от омраза и неслучващото се разследване по тях, реформа на детското правосъдие и правата на малолетните и непълнолетните свидетели, жертви и извършители на престъпления.

Наградата на публиката

Наградата на публиката отиде при Свилен Чешмеджиев, регионален координатор и отговорник за природозащитни дейности в Българското дружество за защита на птиците. През изминалата година той и екипът му осъществиха различни дейности, свързани с опазването на защитени и застрашени видове птици – от морския орел до къдроглавия пеликан. Наред с природозащитната си дейност, Свилен води и активна образователна кампания, като е успял да привлече над 1000 ученици, студенти и млади хора да работят за опазването на природата в България. При онлайн гласуването на публиката Свилен събра 762 гласа.

Свилен Чешмеджиев

Специална грамота

gradski nomadi

Проектът „Градски номади“ получиха специална грамота, заради усилията да адресира един малко дискутиран проблем: условията на живот и работа на бездомните хора в България. Чрез нестандартни решения проектът се опитва да предложи алтернатива на приютите, да осигури интеграцията на “градските номади” като активни и полезни участници в обществото и да пребори стигмата и негативните нагласи спрямо тях. С тази грамота журито отбелязва огромния потенциал на проекта да предложи трайни решения на тези проблеми.

НОМИНИРАНИ

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva