Дарения

Home > Действайте > Дарения

„Човек на годината“ е най-голямата правозащитна награда в България. Важно ли е за Вас да бъдат поощрени хора от разнообразни сфери, които защитават нашите права и свободи? Ако и за Вас е ценна каузата за едно българско общество, в което се насърчава равнопоставеност, социалната справедливост и върховенството на закона, подкрепете Наградата!

Помогнете ни да покрием разходите по събитието. Всяко дарение е от значение!

Дари средства чрез PayPal

Ако имате акаунт в PayPal и искате да дарите средства, за да подкрепите „Човек на годината”, кликнете на бутона в дясно.

Дари средства с кредитна или дебитна карта чрез ePay

Ако имате дебитна или кредитна карта, издадена от българска или чужда банка, може да ни преведете средства посредством системата на ePay. Просто въведете желаната от Вас сума в полето в дясно или поставете мишката върху него и използвайте стрелкичките.

Дари средства с банков превод

Може да ни преведете средства и по банков път чрез посочените сметки.

в BGN (лева): BG02RZBB91551077005780
в EUR (евро): BG10RZBB91551477005700
BIC: RZBBBGSFРайфайзенбанк (България) ЕАД

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva