За нас

Home > Наградата > За нас
BHK-logo

Наградите „Човек на годината“ са инициирани от Български хелзинкски комитет. Те се връчват за пръв път на 10 декември 2008 г. и имат редица носители.

Български хелзинкски комитет е основан през 1992 г. Той е независима, неправителствена организация за защита правата на човека. БХК осъществява мониторинг на правозащитната ситуация в България в няколко приоритетни области: права на личността, на етническите и религиозните малцинства, права на детето, защита от изтезания и малтретиране, права на бежанците и мигрантите, свобода на словото и достъпа до информация, положението на хората в затворени институции, проблеми на системата за наказателно правосъдие. Комитетът предоставя и безплатна правна помощ на жертви на правозащитни нарушения и работи за повишаване на обществената чувствителност към правозащитната проблематика.

Повече информация ще намерите на сайта на БХК.

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva