Сдружение „Дишай, Перник“

Home > Човек на годината 2019 > Сдружение „Дишай, Перник“
„Дишай, Перник“ е сдружение на активни граждани, които защитават правото на чист въздух и търсят решения на проблема с мръсния въздух в своя град с вярата, че могат да направят Перник по-чисто и здравословно място за живот.

Гражданите следят и разпространяват информация за замърсяването в Перник и заявяват гражданска позиция пред общинските власти – излязоха с позиция по Проекта за Програма за качеството на атмосферния въздух на Община Перник 2017 – 2021 г. Впоследствие инициативата “Дишай, Перник” следи за изпълнението на мерките, които са вече в сила, като регулярното миене на улиците и призовава гражданите на Перник също да следят за спазването на установените графици.

„Дишай, Перник“ обединява гражданската енергия в града – по време на едномесечното обществено обсъждане на инвестиционното предложение на ТЕЦ „Република“ за добавяне на отпадъци към основното гориво на инсталацията – въглища, до Общината и РИОСВ-Перник бяха подадени близо 500 възражения от граждани на Перник. В резултат на това предложението беше оттеглено. 

Членовете на сдружението търсят решения за подобряването на качеството на въздуха и допълнително вече два пъти организираха залесявания в две местности на Перник, като засадиха общо над 5400 фиданки с помощта на стотици доброволци от града.  „Дишай, Перник“ привлича вниманието и обществената енергия към каузата за чист въздух и чрез други обществени активности, като велопоход за чист въздух, събития и концерти, в които се включват хиляди граждани.The Author

dishay-pernik-400x400

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva