Адв. Даниела Михайлова

Home > Човек на годината 2015 > Адв. Даниела Михайлова

Мотиви

Номинирам адв. Даниела Михайлова, ръководител на правната програма на Сдружението „Инициатива за равни възможности“, за нейната роля в защитата на правата на малцинствените групи в България.

През 2015 г. тя се застъпи за семействата, засегнати от планираното събаряне в с. Марчево в община Гърмен и кв. „Максуда“ във Варна чрез поемане на тяхното представителство и внасяне на искане до Европейския съд за правата на човека за привременни мерки, за да се спре разрушаването на ромските къщи. Участвала е и в множество медийни интервюта с цел даване на глас на ромските семейства и разясняване на ситуацията.

През април 2015 г. тя също организира шествие срещу расистки изказвания и обиди от народни представители от различни политически партии срещу ромската общност и липсата на институционална реакция срещу проявите на расизма.

Повече информация:

Подкрепила и водила е над 150 дела по Закона за защита от дискриминация, както и е представлявала множество жалбоподатели пред Европейски съд за правата на човека и Комитета за човешки права на ООН.

Номинирана от Димана Иванова

Daniela Mihajlova

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласуване за Човек на годината 2015

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva