Адв. Калин Ангелов

Home > Човек на годината 2019 > Адв. Калин Ангелов

Калин Ангелов е адвокат и дългогодишен защитник на правата на лишените от свобода. Работи активно срещу полицейското насилие и злоупотребата с полицейски правомощия и е член на „Движение Промѣна”. През изминалата година адв. Ангелов представлява про боно австралийския гражданин Джок Полфрийман в искането му за условно предсрочно освобождаване (УПО). Със задълбочената си работа по това дело, адв. Ангелов допринесе за развитието на съдебната практика при прилагането на института на УПО като постави на обсъждане приложението на методическите указания за оценка на риска на лишения от свобода, въпроси относно правното положение на лишените от свобода чуждестранни граждани и относно силно ограничените възможности за обучение, до които лишените от свобода имат достъп. След като Софийски апелативен съд освободи предсрочно Джок Полфрийман, съдебният състав, австралийският гражданин и самият адвокат Ангелов станаха обект на злостни атаки в медиите, социалните мрежи и сред крайнодесни групировки. Въпреки този натиск, адв. Ангелов продължава да проявява гражданска доблест като защитава убежденията си в медийни изяви, постове в социалните мрежи и в съдебна зала. С красноречието си и с принципните въпроси, които поставят, пледоариите на адв. Ангелов надскачат формалните процесуални изисквания и отстояват върховенството на закона и независимостта на съда в най-добрите традиции на разбирането за правото като изкуство на доброто и справедливото.

Адвокат Калин Ангелов

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva