Валерия Иларева и Диана Даскалова

Home > Човек на годината 2010 > Валерия Иларева и Диана Даскалова

Мотиви

[Валерия Иларева] наистина промени съдбата на едно ДЕТЕ, семейство – едно публично семейство, и много други, които остават в сянката на нейния труд и нейната доброта, също и Д. Даскалова. И двете дами дават всичко от сърце, за да променят съдбите на много хора, които са в доста [неравностойно] положение, а делата им понякога са животоспасяеми!  ЗАСЛУЖАВАТ ГО!

Номинирани от Хайк Арутюнян

Възхитителна е безкористната помощ, която двете дами оказват на изпаднали в беда обитатели на Бусманци – хора без документи, имигранти и бежанци. Уж институцията, в която са попаднали там, трябва оперативно и хуманно да решава проблемите им, а се оказва, че е точно обратното. Вадя си това заключение от написаното в пресата и видяното по телевизията. Фактът, че трябва да се яви доброволна организация и на доброволни начала адвокати да им решават проблемите, е показателен. Трябва да бъдат поне морално възнаградени двете дами и да знаят, че благородните им дела не са останали незабелязани и неоценени. БРАВО!

Номинирани от Юлия Грудева

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva