Албена Бонева, Костадинка Арсова и Мими Фурнаджиева

Home > Човек на годината 2008 > Албена Бонева, Костадинка Арсова и Мими Фурнаджиева

Мотиви

През 2008 г. първи носители на наградата „Човек на годината” на Български хелзинкски комитет станаха съдиите от Върховния касационен съд Албена Бонева, Костадинка Арсова и Мими Фурнаджиева. Повод за избора им е тяхното решение по гражданско дело № 1514/2007 г. на ІV гражданско отделение на ВКС, с което правилно и целесъобразно се прилага Законът за защита от дискриминация. В решението се постановява, че е дискриминация поддържането на архитектурна среда, затрудняваща достъпа на лица с увреждания до публични места, както и че административните органи носят отговорност за бездействия. На жалбоподателката по делото е присъден и пълният размер на исканото обезщетение.

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva