Алберто Стайков и фондация „Графия“

Home > Човек на годината 2016 > Алберто Стайков и фондация „Графия“

Мотиви на номиниращия

Алберто Стайков е професионален фотограф, който е приел за своя лична кауза да подобри качеството на живот на незрящите в България, като им даде възможност не само да се докоснат до визуалното изкуство, но и да създават такова. Макар и понякога невидими за обществото и без реална статистика, незрящите хора в България са 18 983 души. Затрудненото или липсващо зрение в комбинация с липсата на подкрепа от страна на институциите води до ограничения във възможността на незрящите хора да имат достъп до визуалните изкуства. Организацията работи за създаване на достъпна среда в сферата на изкуствата за хората с нарушено или липсващо зрение, развитие и утвърждаване на съвременна фотографска култура, наука и образование, и промяна на възприятието относно зрителните увреждания в социални групи с нормално виждащи хора.

 

Благодарение на усилията на фондацията през октомври 2016 г. в Националната галерия „Квадрат 500“ бе открита постоянна изложбена зала за хора с нарушено зрение, а в Софийска градска художествена галерия бяха представени картини, адаптирани на тактилни графики с аудио описания за хора с нарушено зрение,. „Камера Лусида“ е курс по фотография за хора с частично или напълно нарушено зрение, който им помога не само да научат как работи фотоапаратът им, но и как да боравят с него, така че без помощта на зрящ човек да могат винаги да го използват, а при по-голямо желание – и да се изразяват творчески чрез медията на фотографията.Номинирани от Рая Раева

alberto-staykov-2

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2016

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva