Александър Дунчев (оттеглена номинация)

Home > Човек на годината 2015 > Александър Дунчев (оттеглена номинация)

Този номиниран е оттеглил номинацията си.

Мотиви

Александър Дунчев е изключително активна природозащитна личност. Години наред той води денонощна борба за опазване на българската природа. През последната година изключително ярък е приносът му в мотивирането на горските да запазят най-ценните и стари гори в България, също така да запазват дома на най-малките обитатели в гората – чрез оставяне на мъртва дървесина там, където горските са извеждали сечи.

Александър Дунчев е човекът, от когото всеки може да получи знания и мотивация за опазването на най-красивите ни кътчета в страната. Той е човекът, който не спира да прави това, което обича.

Номиниран от Зорница Стратиева

Допълнителна информация:

Александър Дунчев е инженер-лесовъд с природозащитна насоченост. Участва в проекти за картиране и опазване на вековните гори в България, разследване на нарушенията в горите, съвместяване на природозащитните изисквания в лесовъдската дейност и подобряване на горското законодателство.

Член е на екипа на WWF, като експерт по горите, както и на коалиция „За да остане природа в България“. През 2015 г. неколкократно сигнализира за проблеми с опазването от застрояване на национален парк „Пирин“ и привлича вниманието на медиите и обществеността към заплахата от изсичането на вековни гори в България.

Aleksandar-Dunchev-withdrawal

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva