Александър Миланов

Home > Човек на годината 2014 > Александър Миланов

Мотиви

Александър Миланов е млад човек, ангажиран застъпник за правата на децата от години наред. Благодарение на неговите опит, усилия и подкрепа Националната асоциация за приемна грижа се превръща в устойчива и действена организация, която защитава интересите на приемните деца и техните приемни родители.

Александър успява по свой неподражаем начин да ангажира хората, общностите, приемните родители и младите хора в инициативи, които насърчават приемната грижа и говоренето за нея. Със своите компетенции на умел организатор той създава условия за споделяне и взаимна подкрепа. Александър Миланов не пести време, усилия и енергия да прави доброто както за детски организации, така и за конкретни деца и семейства. Активен помощник е, пламенен защитник на детството и честен човек, който вдъхновява.

Допълнителна информация:

Александър е завършил социална работа в СУ, след което шест години работи като репортер,  редактор е в радио НЕТ и ИНФОРАДИО. Работил е във Фондация „За нашите деца“. В рамките на своята работа в детската организация Александър подпомага процесите по комуникирането на каузите с изоставянето на новородените, приемната грижа и възможностите за деинституционализацията в България. През 2011 г. работи и като консултант в УНИЦЕФ. Автор е на книгата „Детство без сълзи“, в която разказва историите на деца, настанени в социални домове или поверени на грижите на приемни родители.

През 2011 г. е ръководител в Ноу-хау центъра на НБУ за подготовката на анализ, който да покаже как медиите отразяват темата за деинституционализацията в България.

Реинституционализация vs деинституционализация – битката за всяко сираче

Александър Миланов: Трябва нова формула за „Българската Коледа“

Номиниран от Национална асоциация за приемна грижа

aleksandar-milanov-400x400

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2014

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva