Александър Дунчев, Свилен Овчаров и Веселин Паскалев

Home > Човек на годината 2012 > Александър Дунчев, Свилен Овчаров и Веселин Паскалев

Мотиви

Благодарение на двугодишните им усилия българските граждани разшириха правото си на достъп до правосъдие в област, която до момента практически беше затворена – устройството на територията и строителството. Благодарение на тях, всеки от нас ще може да обжалва общи и подробни устройствени планове и разрешения за строителство, за въвеждане в експлоатация и за ползване, които нарушават интересите и правата ни. Решението на Комитета за съответствие на Орхуската конвенция дава реална възможност за спиране на безнаказания строително-инвестиционен рекет и бетонен разгул. Макар и адресирано към България, това решение ще има значение за всички страни по конвенцията. И всичко това благодарение тези трима достойни българи.

Сайт: Зелените адвокати

Номинирани от Тома Белев

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva