Александър Кашъмов

Home > Човек на годината 2013 > Александър Кашъмов

Мотиви

Адвокат Александър Кашъмов работи като ръководител на правния екип на Програма Достъп до информация. Член на Софийска адвокатска колегия. Под негово ръководство ПДИ е подкрепила и водила над 270 дела по Закона за достъп до обществена информация. Много от тях са със значителен обществен интерес. Номинираме го като адвокат по две дела. Едното е срещу незаконносъобразна процедурата по ОВОС за подновяването на Ядрения реактор в ж.к. „Младост“ в София, водено от Петър Пенчев.

На 22.07.2013 г.Върховният административен съд с Решение № 11040/22.07.2013 г. отмени решението по оценка на въздействието върху околната среда № 21-9/2011 г. от 10 октомври 2011 г. на министъра на околната среда и водите, с което е било одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на Национално хранилище за погребване на краткоживеещи ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци, с възложител Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“. Адв. Кашъмов е оказал адвокатската помощ на г-н Пенчев безплатно.

Второто е на журналистката от bTV Виктория Петрова, която със заявление за достъп до информация до Министъра на финансите иска достъп до декларациите, подавани от независимите депутати, с които те решават на коя избрана от тях парламентарно представена партия да се изплати полагащата им се бюджетна субсидия. След като Административният съд в София потвърди отказа на министъра на финансите със свое Решение № 6681/16.05.2013 г., Върховният административен съд отмени както решението на първоинстанционния съд, така и на министъра на финансите.

Личният сайт на адв. Александър Кашъмов е: www.kashumov.comНоминиран от Зарко Филипов Маринов

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva