Александър Миланов

Home > Човек на годината 2010 > Александър Миланов

Мотиви

Сашо Миланов заслужава тази номинация, заради неуморните и почти денонощни усилия, които полага в подкрепа на деца без родители и на приемни семейства.

През последната година Сашо издаде книгата „Детство без сълзи“, чрез която помогна на една самотна майка да получи дом, да си върне детето от приемно семейство, а другото й дете (с церебрална парализа) да се сдобие със скъпа инвалидна количка, за да може спокойно да опознава света около себе си.

Пак през тази година Сашо положи неимоверни усилия, за да организира световна среща по приемна грижа в България, да укрепи Националната асоциация по приемна грижа (НАПГ) в организационен и имиджов план, да консултира десетки приемни родители за проблеми от всякакво естество (всъщност, т.нар. „горещ телефон“ на НАПГ е личният мобилен телефон на Сашо).

 Много може да се разказва за това, което Сашо прави и със сигурност ще продължава да прави за децата. Самият той е възпитаник на дом за изоставени деца и сам е постигнал всичко в живота си.

Сашо е пример за изключително силен, деен и интелигентен млад човек, винаги усмихнат, винаги готов да помогне, със силна гражданска чувствителност и позиция.

Страница на книгата „Детство без сълзи“

Страница на Национална асоциация за приемна грижа

Номиниран от Ани Алашка

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva