Андрей Ковачев и Боян Петров

Home > Човек на годината 2016 > Андрей Ковачев и Боян Петров

Мотиви на журито

Андрей Ковачев и Боян Петров са наградени заради дългогодишната им отдаденост на каузата за опазване на околната среда. Двамата са сред основоположниците на гражданската инициатива за опазване на Кресненското дефиле от изграждането на магистрала „Струма“ още от края на 90-те години. Именно тази отдаденост постави живота им в опасност на 28 август тази година, когато двамата бяха блъснати от автомобил, докато извършваха проучвания за алтернативните трасета за преминаването на магистрала „Струма“ през Кресненското дефиле.

Андрей Ковачев е еколог от Сдружението за дива природа „Балкани“ и е представител на Коалицията за спасяване на Кресненското дефиле. Боян Петров е зоолог, еколог и алпинист, и работи в Националния природонаучен музей в София. Активно участва в кампании в подкрепа на опазването на защитените територии и биологичното разнообразие в България. Работи още като оценител на проекти в областта на биологичното разнообразие, управление и проучване на защитени територии и е консултант на държавни институции, неправителствени организации, популярни списания и онлайн издания по темите за опазване на природата.

Според тяхна оценка и на други еколози автомагистрала „Струма“ не трябва да минава дори частично през Кресненското дефиле, защото го уврежда. Проучване на прегазените животни през 2004 г. и през 2013 г. показва, че десетократно е нараснал броят на убитите по пътя животни, което в известна степен се дължи и на засиления трафик, откакто са пуснати в експлоатация готовите участъци от „Струма“. В пролома има изключително животинско разнообразие, но заради засиленото автомобилно движение, популацията на животни е намалява сериозно. Проучванията, правени в Кресненското дефиле, показват, че всяка година загиват хиляди екземпляри от над 100 животински вида. Ковачев и Петров активно противодействат на плановете за прокарване на автомагистрала „Струма“ през дефилето, което е сред най-уникалните и ценни в природозащитно отношение райони на страната. Номинирани от Терминал 3 и Ангел Владимиров

andreiy-kovachev
boyan-petrov

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2016

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva