Ангелина Бонева

Home > Човек на годината 2010 > Ангелина Бонева

Мотиви

Аз съм онкоболна. Ангелина ми помогна в лечението, информацията и операцията. Тя се превърна в моя приятелка, съветник. [Ангелина] работи като журналист и помага на граждани и пациенти. Тази година спечели дело срещу държавата за липса на лекарства. Благодарение на нея, лекарствата са завишени.

Номинирана от Вергиния Чочева

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva