Animal Rescue Sofia

Мотиви

Величието на една нация се определя по отношението й към животните. Величието на нашата нация е доста съмнително, но неправителствената организация Animal Rescue Sofia се опитва да промени това. Animal Rescue Sofia помага на най-нещастните същества в България – бездомните животни. Всичко това се случва почти изцяло на доброволен принцип, но много професионално и всеотдайно. Финансирането е чрез дарения.
Номинирани от Юли Орешков
Въпреки всички спънки, въпреки всекидневния сблъсък на тези хора с човешката жестокост, това само ги мотивира да продължат своята борба за бездомните животинки. И трябва да знаят, че не са сами! В дни като сегашните, в които живеем, подобни хора и огранизации са способни да вдъхновяват и да възвърнат позагубената вяра в доброто и справедливото.

Номинирани от Таня Борисова Жотева

Animal Rescue Sofia заслужава наградата заради пионерската си роля в защитата на правата на животните и отдадеността си на каузата. Организацията е ключов фактор в промяната на обществените нагласи към бездомните кучета и преодоляването на агресията, която е завладяла цялото общество.

Сайт на организацията: www.arsofia.comНоминирани от Габриела Цекова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva