Animal Rescue Sofia

Мотиви

Animal Rescue Sofia е може би най-активната организация, която се бори за правата на животните в България. Стремежът й е да помогне за решаването на проблема с бездомните кучета и котки. ARS стопанисва най-големия приют в България – общинския приют в Горни Богров, където се грижат за 500 кучета. Организацията се старае да помогне на максимален брой кучета и котки в беда. Почти всеки ден поемат случаи на прегазени, насилвани, пострадали от човека или човешката среда кучета и котки. Организацията постоянно прави публични кампании, информиращи за и застъпващи се за правата на животните.
Официален сайт: www.arsofia.comНоминирани от Петя Цветкова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva