Антоанета Цонева

Home > Човек на годината 2011 > Антоанета Цонева

Мотиви

Неуморната работа на Антоанета за „доизкусуряване“ на Демокрацията в България. Безспорно тя е от най-активните, при това с огромен и доказан принос в това направление.Номинирана от Лила Кара
Познавам Антоанета от времето когато беше омбудсман на София. Добър човек, толерантна, не се страхува да подкрепи справедлива кауза, професионалист. Когато ти помага го прави от цялото си сърце и опит, неуморна, търси съмишленици и не се отказва когато е за право дело. Подкрепям Антоанета с две ръце. Тя заслужава да бъде номинирана и да спечели. Доброто трябва да се подкрепя и оценява. За да има справедливост в тази наша несправедлива държава.Номинирана и от Снежанка Георгиева

Допълнителна информация:

Антоанета Цонева е председател на Управителния съвет на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ – София. Сдружението се занимава с културата на гражданското участие в процеса на вземане на решения; разработване и прилагане на механизми за отчетност на публичните институции и контрол върху дейността им; въвеждане на иновационни практики и модели в дейността на публичната администрация. През 2011 г. Институтът подава жалба до Административен съд София – град срещу Централната избирателна комисия заради отказа й да предостави достъп до нейни стенограми и протоколи от заседания.

Актуални проекти на организацията:
Май 2011 г. – януари 2012 г.: „Мобилизиране на институциите и гражданския ресурс за честен и свободен изборен процес в 8 български общини в риск”. В рамките на проекта се извършва идентифициране на общини в риск от купуване на гласове и манипулация на вота, мобилизиране на държавните органи за превенцията на такива практики; кампании на терен и по интернет срещу купуване на гласове.

Май 2011 г. – февруари 2012 г.: “Оценка на въздействието на новото изборно законодателство в България и застъпничество за честен изборен процес”. В рамките на проекта се изготвят медийни публикации за опасността от опорочаване на изборния процес, извършват се мониторинг и оценка на въздействието от създаването на единен регистър с дарителите на предизборни кампании, анализира се политическото представителство на местно ниво след октомври 2011 г.

Антоанета Цонева е била омбудсман на София.

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva