арх. Калина Павлова

Home > Човек на годината 2011 > арх. Калина Павлова

Мотиви

Гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДOИ.Номинирана от Здравко Димитров
Калина Павлова достойно защитава правата на гражданите, достъпа на информация.

Допълнителна информация:
Арх. Калина Митева – Павлова е номинирана за най-активно използване на правото на достъп до информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). През 2011 г. арх. Павлова получава награда на фондация „Програма достъп до информация” (ПДИ) в категорията „Гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДOИ” Мотиви на ПДИ: „изключителната гражданска активност, свързана с Общия устройствен план на Община Варна и строежа на Алея Първа” […]. Павлова дава отзвук на случая посредством системно участие в медиите.”

През декември 2010 г. арх. Калина Павлова подава заявление за достъп до обществена информация относно части от проекта за нов общ устройствен план (ОУП) на община Варна Това са всъщност схемите, които проектантите на ОУП, „ТПО Варна ЦППБО“ ЕООД са изработвали за отделни граждани и фирми срещу заплащане, предизвикващи остри реакции у обществото. В този план са залегнали възможности за нерегламентирана и необоснована промяна на предназначението на отделните имоти. Община Варна формално предоставя достъп до поисканата информация, но в решението е посочено, че ако исканата информация не е налична, заявителката трябва да бъде уведомена писмено. По-късно от общината уведомяват Павлова, че информацията не е налична. Тя обжалва акта на общината, но Административен съд – Варна обявява жалбата на архитектката за недопустима поради липса на правен интерес да оспорва решение, с което се предоставя достъп до информация и поради неподаване в срок на самата жалба. С помощта на адвокат от ПДИ арх. Павлова обжалва определението на варненския съд пред Върховния административен съд, но през юни 2011 г. той потвърждава първоинстанционния акт.

Арх. Павлова беше кандидатка за кмет на Варна в избори 2011 г. – кандидатурата й беше издигната от партия „Зелените”.Номинирана от Веселина Тачева

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva