Ашод Дерандонян (оттеглена номинация)

Home > Човек на годината 2015 > Ашод Дерандонян (оттеглена номинация)

Този номиниран е оттеглил номинацията си.

Мотиви

Ашод губи изцяло слуха си на двегодишна възраст. След упорита работа на родителите му и успешна слухово-речева рехабилитация, той проговаря на седем години. Носи слухов апарат и разчита изцяло на четене по устни, за да общува с хората около себе си.

Ашод Дерандонян e завършил висшето си образование в Американския университет в България, живял е няколко години в чужбина и притежава солиден опит в неправителствения сектор и финансите. През 2014 г. Ашод се отдава изцяло на каузата да помага на хората с увреден слух да участват пълноценно в обществения живот и основава фондация „Заслушай се“. Чрез публични кампани тя насочва вниманието към предизвикателствата пред хората с увреден слух в България, които са над 120 000. Набира средства за създаването на Национален център за жестови услуги и платформа за интеграция на деца и младежи с увреден слух, която да осигурява жестов превод в реално време чрез видео връзка и трансформиране на говор към текст. Защото, убеден е Ашод, тези младежи заслужават не помощ, а равен достъп до информация, образование и кариера.

Номиниран от Радостина Павлова

Допълнителна информация:

Ашод Дерандонян е председател на фондация „Заслушай се”, която работи за подобряване достъпа до информация и комуникация чрез използване на информационните технологии от всички хора със слухова загуба.

ashod

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласувайте за Човек на годината 2015

Как може да подкрепите работата на „Заслушай се“?

Като станете доброволец:

Доброволците, от които Фондация “Заслушай се” има нужда, са:

  • Хора, умеещи да се занимават с фондонабиране, писане на проекти и различни други начини за набиране на средства.
  • Хора, имащи интерес да се занимават с трансформацията от говор към текст както на български, така и на английски език.
  • Хора, които се занимават активно със социални мрежи, маркетинг стратегии и продажба на социални услуги за равен достъп за хора с увреден слух.
  • Всички, които желаят да научат жестов език и да могат да станат потенциални жестови преводачи.
  • Хора, умеещи да се занимават с финанси и администрация.

Чрез финансови дарения:

Фондацията набира дарения за стартиране на център за жестови и текстови услуги. Ще се внедри платформа за онлайн жестов превод и трансформация на говор в текст в помощ на хората с увреден слух. В центъра ще работят жестови преводачи и текстови редактори. Всички дарители ще получат свидетелство за дарение.

– Изпратете SMS с текст DMS ZNAK на номер 17 777.

Чрез банков превод на следната сметка:

  • Банка: ДСК
  • BIC: STSA BGSF
  • IBAN: BG64 STSA 9300 0022 4534 68

Внимание! Молим в основанието за плащане на платежното нареждане да впишете: „Дарение за изграждане на Национален център за жестови и текстови услуги“.

Чрез материални дарения:

Фондацията се нуждае от компютри, лаптопи, принтер, скенер, копирна машина и проектор за офиса си, който ще е част от НПО Къщата, на ул. Христо Белчев 3, София.

Също така има нужда и от мебели за офис като малки конферентни маси и столове, с които да се обзаведе зала за срещи с глухи хора с цел консултации за по-доброто им кариерно развитие.

Фондация „Заслушай се“ е финалист в Промяната 2015, конкурс за социални предприемачи. Каузата е много важна за осигуряването на равен достъп до информация, образование и кариерно развитие за децата и младежите с увреден слух в България.  Моля, гласувайте за фондацията на този линк и след това можете да го споделите с ваши приятели, семейства и колеги!

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva