Светлана Атанасова

Home > Човек на годината 2013 > Светлана Атанасова

Мотиви

Светлана Атанасова е майка на 17 годишно дете, което страда от рядката болест муковисцидоза. Тя е и председател на Асоциация Муковисцидоза България. С упоритите й усилия от последните години 2013-та бележи пробив в борбата на българските пациенти и техните близки за право на адекватно лечение. Атанасова не се отказа пред нито една институция в настояването си за създаване на работна група, която да разгледа и приеме Европейски стандарт за грижа за хората с рядката болест. Тази работна група към МЗ стана факт през лятото.

През септември на последна инстанция и ВАС призна дискриминацията на хората с муковисцидоза. В резултат се очаква създаването на отделна клинична пътека. Всичко това дава надежда на болните с муковисцдиоза у нас, че ще могат да имат качество на живот като болните в Европа, а преживяемостта – от най-ниската в момента – ще се изравни с тази в другите европейски страни. Ето защо, Светлана Атанасова би била достойният носител на наградата Човек на годината.

Сайтът на Асоциация Муковисцидоза е: www.lifewithcf.org.Номинирана от Екатерина Костова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva