Асоциация на европейските журналисти – България

Home > Човек на годината 2012 > Асоциация на европейските журналисти – България

Мотиви

Заради демонстрираната непоколебимост в провеждането на анкета за свободата на словото във време на засилен политически и икономически натиск над българската журналистика, както и заради цялостния принос на организацията в отстояването на свободата и плурализма в българската медийна среда.

Номинирани от Ива Маринова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva