Асоциация за европейска интеграция и права на човека

Home > Човек на годината 2013 > Асоциация за европейска интеграция и права на човека

Мотиви

Асоциация за европейска интеграция и права на човека (АЕИПЧ) се утвърди като една от водещите правозащитни организации в България през 2012-2013 г. със следните правозащитни успехи:

По жалба, подадена от Асоциацията и от името на родители на 15 деца, починали в дома за настаняване на тежко болни деца в с. Джурково, с решение от 18 юни 2013 г., по делото Ненчева и др. срещу България, Европейският съд по правата на човека намери нарушение на правото на живот на деца, настанени в социални институции, породено от липсата на елементарна хуманитарна грижа на държавата към децата в социални домове.

През 2013 г. АЕИПЧ и „Програма достъп до информация“ сезираха ЕСПЧ с нова жалба за липса на адекватен законов регламент за СРС, който създава предпоставки за произвол и превръща всеки под юрисдикцията на България, в потенциална жертва на нарушение на чл.8 от КЗПЧОС.

През 2012 г. Пловдивският окръжен съд започна разглеждане на заведения от АЕИПЧ безпрецедентен колективен иск срещу замърсяването на въздуха в Пловдив с фини прахови частици (ФПЧ). Искът се базира на данни от международни изследвания, показващи, че Пловдив е най-замърсеният с ФПЧ град в Европа. За първи път български съд е сезиран с искане за защита на колективен интерес, свързан с качеството на атмосферния въздух и за осъждане на ответните институции да предприемат ефективни действия за решаване на проблема. Въпреки че делото е висящо, обществената му значимост и медийният отзвук принудиха общинските власти да вложат значителен финансов и организационен ресурс за по-чиста градска среда.

Сайтът на Асоциацията за европейска интеграция и права на човека е www.eurorights-bg.org.

За решението на Европейския съд по правата на човека по делото Ненчева и други с/у България можете да прочетете тук.Номиниранa от Снежана Стефанова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva