Асоциацията на българските дули

Home > Човек на годината 2011 > Асоциацията на българските дули

Мотиви

Асоциацията на българските дули (АБД) работи с бременни жени, родилки и техните семейства. Дулите от асоциацията предлагат помощ на жените, очакващи дете да вземат информирани решения относно раждането и кърменето. Дулата е обучена да прилага техники за немедикаментозно обезболяване и емоционална подкрепа. Тя съпровожда майката от бременността до установяване на успешно кърмене, като най-важната й роля е да помогне на майката да изживее раждането по удовлетворяващ и значим за нея начин.

От март 2011 г. дулите от АБД придружават нарастващ брой жени на техните раждания в болници в различни градове в страната. За първи път в България, където раждането често е травмиращо и обезсилващо преживяване, жена влиза редом с медицинския екип, за да се зачете правото на раждащата жена да получи емоционална и физическа подкрепа от друга жена. Дулата в България е помощ за раждащи жени с всякакъв социален статус, с придружител от семейството или без, с план за раждането или без. Дулата вярва, че всяка жена има право да не ражда сама и че борбата за подобряването на условията за раждане е част от борбата за човешки права.

Освен влизането си в болниците, дулите от АБД организираха кампания против незаконно събираните такси за присъствието на близки на родилката в самостоятелна родилна зала. С помощта на адвокати АБД изготви правно аргументирано протестно писмо до здравния министър срещу налаганите от някои болници незаконни такси за присъствие на близки на родилката докато ражда. С писмото си АБД поиска от здравното министерство да упражни ефективно контролните си функции с цел премахване на тази незаконна практика от страна на болниците.

Асоциацията проведе информационна кампания сред обществото за законово гарантираните права на родилката. Подписката от граждани и писмото от подкрепящите организации за прекратяване на порочните практики бе връчено на Министерство на здравеопазването.

Допълнителна информация:
Асоциацията на българските дули е основана през август 2011 г. и обединява сертифицирани дули или дули в процес на сертификация към международно признати организации за обучение на дули.

Цел на организацията е да популяризира новата за България професия „дула“ и да наложи стандарти за работа, които всеки желаещ да практикува тази професия трябва да покрива. Работата на АБД се състои основно в осигуряване на индивидуална грижа за всяка раждаща жена в България, която е поискала подкрепа от дула.

През 2011 г. АБД организира кампания „Правото да не раждаш сама“, чрез която разяснява на гражданите, че няма законово основание да бъдат задължавани от болниците да плащат такси задето присъстват на нечие раждане. Организацията изпраща писмо до здравния министър, а на 29 октомври 2011 г. организира открита информационна среща относно правата на придружителите на родилки.

Номинирана от Нели Мутафова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva