Българска асоциация осиновени и осиновители

Home > Човек на годината 2015 > Българска асоциация осиновени и осиновители

Мотиви

Българска асоциация осиновени и осиновители (БАОО) вече единайсет години се застъпва за правата на осиновените и осиновителите в България. Работи за нормално и естествено приемане на осиновяването като дар. БАОО е единствената организация в България, подпомагаща родители, пристъпили към осиновяване, и осиновени хора, издирващи своя произход. В резултат на дейността на организацията постепенно се създава общност от семейства, осиновили деца и осиновени, които взаимно се подкрепят и подпомагат.

През юли 2015 г. БАОО в партньорство с Министерството на правосъдието на Република България, Националната мрежа за децата и с подкрепата на Посолството на Франция в България организира форум на тема „Правото да познаваш своя произход – лицата на осиновяването.” Като резултат в Министерството на правосъдието е сформирана работна група, включваща представители на държавни и неправителствени организации, чиято цел е да предложи промени в законодателната уредба, регулираща осиновяването и въвеждаща право на осиновените хора да познават своя биологичен произход.

През септември БАОО организира Национален информационен ден за осиновяването. Целта е по-добрата осведоменост и повишаване на имиджа на осиновяването у нас; постигане на недискриминационно отношение към осиновени и осиновители. Към инициативата тази година се присъединиха неправителствени организации, общини и Държавната агенция за закрила на детето. Сред приоритетите на БАОО са и превенция на прекратяване на осиновяването, подкрепа на кандидат осиновители и родители, осиновили деца, популяризиране на добри практики за отглеждане и възпитание на дете, подготовка на екипи от специалисти.

Номинирани от Бела Чолакова

БАОО

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласувайте за Човек на годината 2015

Как бихте могли да подкрепите асоциацията?

Българската асоциация осиновени и осиновители (БАОО) набира средства за кампания, целяща подобряване на представите? за осиновяването, повишаване на чувствителността към темата и информиране на широката общественост за емоциите и чувствата, свързани с процеса осиновяване. Родителите срещат редица трудности във връзка с отглеждането и възпитанието на децата. Често се сблъскват с предразсъдъци, неразбиране, липса на чувствителност и подкрепа.

Подкрепете каузата на БАОО и всички осиновени хора, родители, осиновили деца, биологични родители и специалисти, работещи в сферата на осиновяването, като дарите средства за кампанията.

Информация за банкова сметка на БАОО в лева:

Българска Асоциация Осиновени и Осиновители, Уникредит Булбанк АД

SWIFT BIC UNCRBGSF

IBAN BG63 UNCR 7630 1076 445742

Споделете универсалния символ на осиновяването. Триъгълникът представлява връзката между детето, биологичните му родители и осиновителите. Сърцето е любовта, която ги свързва заедно. Нека спомогнем за по-толерантно и цивилизовано отношение към осиновяването!

baoo

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva