Български фонд за жените (БФЖ)

Home > Човек на годината 2019 > Български фонд за жените (БФЖ)

Вярвам, че помагат силният и непоклатим глас на жените да се чува все по-ясно в общественото медийно и публично пространство. Динамично развиват организацията си с прозрачност, присъствие, добра комуникация и приемственост. Активно работят в полза правата на жени и момичета, помагат за унищожаването на насилието и дискриминацията, основани на пола. Подкрепят ЛГБТИ+ организации, професионалисти и творци. Подкрепят жените в множество техни социални, творчески и професионални дейности.

Номинация от Калина Филкова

Vladislav-Zlatinov_200x200

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2019

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva