Български фонд за жените

Home > Човек на годината 2016 > Български фонд за жените

Мотиви на номиниращия

В края на 2015 г. новият екип на организацията даде рестарт на нейните дейности. През 2015 г. Българският фонд за жените (БФЖ) откри информационната си кампания „#Всеки4ти: виж истинското лице на насилието” в Народното събрание, с което беше отбелязан Международният ден за елиминиране на насилието над жените – 25 ноември. Кампанията призоваваше към подписване на петиция в подкрепа на ратифицирането на Истанбулската конвенция, за която през април 2016 г. се взе решение България да подпише. Надежда Дерменджиева, директорката на БФЖ, в последната година се включи в множество медийни интервюта, за да говори за различните аспекти на правата на жените, свързани с правото на равно заплащане, борбата срещу дискриминацията на полов признак, двойната дисркиминация, насилието над жените и много други. По този начин БФЖ успя да върне фокуса на общественото внимание върху ситуацията на жените в България.

Номинирани от Светла Баева

bylgarski-fond-za-zhenite

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2016

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva