Бежанците

Мотиви

Номинирам бежанците, тъсещи убежище в България, за тяхните сила, вяра и безстрашие да тръгнат, да оставят дом и родина и с риск от смърт, с риск от нехуманно и унизително третиране, но водени от голямата идея да живеят достойно. Номинирам ги за проявената непримиримост с несправедливостта, за отказа им да бъдат потъпквани и зачерквани, за решителността да бъдат не жертви, а Човеци.

Номинирам ги за смелостта им да тръгнат в момент, в който неизвестността и опасностите, свързани с това ‘бягство’ са по-страшни дори от това да останеш, макар и тихо и с приведена глава. В ‘бягството’ на бежанците, в непримиримостта им, е заключена цялата борба за човешки права. Бежанците са готови да изгубят всичко, включително живота си, в името на това да получат всичко, което им се дължи – права, уважение, достойнство. С този акт на бягство бежанците не се борят само за себе си. С всеки напуснал човек те нанасят удар на един режим, жигосват го със собствената му несправедливост. Бежанците се борят за тези, които остават.Номинирани от Адела Качаунова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva