Биволъ

Мотиви

Номинирам сайта bivol.bg. заради усилията на неговите автори по утвърждаване на екзотичния за държавата ни принцип за върховенство на закона, борбата с корупцията и активна промоция на независимата гражданска позиция.
Номинацията ми се базира, както на високия професионализъм, така и на личните жертви и усилия на създателите му.
Смятам също, че годишната награда за принос към правата на човека и правозащитността на Български хелзинкски комитет би подкрепила господата Асен Йорданов и Атанас Чобанов във време на осезаем натиск срещу тях, породен от професионалните им прояви и принципите, които защитават.

Номиниран от д-р Георги Банков

Номинирам независимия сайт Биволъ, защото той е една достойна Интернет платформа, в която свободата да изказваш истината, независимо от нейните лица, е приоритет. Натискът, който властта, чрез банките си, се опитва да окаже върху тази медия, единствено доказва, че журналистите Асен Йорданов и Атанас Чобанов следват безгрешно пътя на правдата. Самите те, които жертват себе си заради благото на обществото, които не се страхуват да бъдат независими, които застават смело зад имената и зад думите си, заслужават признание. Чувството за справедливост е висша ценност, което двамата журналисти притежават. А това ги прави истински хора.

 Номиниран от Живка Попатанасова

Номинирам БИВОЛЪ, защото смятам, че тези хора са непримирими защитници на свободата на словото. Вярвам, че това е един независим сайт, чиято идея се състои в непрестанни опити да се покаже действителността такава, каквато е.

Номиниран от Емануела Янева

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva