Благовеста Пугьова

Home > Човек на годината 2015 > Благовеста Пугьова

Мотиви

Застъпва се за правата на децата в България. Реално реализира кампании в помощ на децата от домовете като например „Училище за работа“. Основател и директор на фондацията „Подарете книга“, събираща книги и даряваща ги на домове за сираци. Активен деятел за каузата за закриване на домовете за деца.

Номинирана от Анна Иванова

Допълнителна информация:

Благовеста е създател на проекта „Подарете книга“. Това е инициатива, в която доброволци събират книги и всеки месец ги носят в домове за деца, лишени от родителска грижа. Това се случва през цялата година, като през 2015-а са организирани по около 10 посещения на такива институции всеки месец.

Друга инициатива на Благовеста е „Училище за работа“, което включва едноседмично обучение за децата от домовете с цел професионално ориентиране, сертифициран професионален курс, както и подкрепа от страна на доброволци при търсенето на работа. Това помага на вече порасналите деца по-лесно да се интегрират в обществото, като станат самостоятелни и независими.

Благовеста е номинирана за наградата „Човек на годината“ през 2013 г. и е била отличена с поощрителна награда.

Blagovesta.Pugyova

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласуване за Човек на годината 2015

Как да подкрепите номинираната?

„Подарете книга” е инициатива, която повече от 5 години помага на деца, лишени от родителска грижа, да се върнат към книгите и образованието. Опитът е показал, че това се случва трудно, ако децата нямат приятел и опора до себе си. Именно това е ролята на нашите доброволци. Над 150 от тях пътуват всеки месец до различни градове в цялата страна, за да срещнат своите приятелчета в рамките на инициативата. Ако искаш и ти да си един от тях, можеш да се запишеш на www.podarivreme.org.

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva