Благовеста Пугьова

Home > Човек на годината 2013 > Благовеста Пугьова

Мотиви

Номинирам за наградата „Човек на годината” Благовеста Пугьова, председател на Фондация „Подарете книга”, за системната й грижа към децата, настанени в различни социални институции в България. Ентусиазмът и благородството й заразиха стотици доброволци от цялата страна, които не само даряват книги на хлапетата, лишени от родителски грижи, но им помагат в уроците и ги учат на трудови навици. Пугьова обърна внимание на това, че младите хора в домовете трябва да имат възможност да придобият занаят, преди да излязат от тях, като разработи програмата „И после работа”. Тя мотивира и много хора са дарят компютри, за да могат децата в институциите да се научат да боравят с новите технологии.

Номинирана от Десислава Пътева

Благовеста е от малкото хора, които искрено са ме впечатлили в последно време с абсолютно безкористната си работа. А тя е: събира книги ги носи в домовете за сираци. На практика Благовеста работи за бъдещата социална адаптация на децата без родители. Според нея никой не е пропаднал, защото не е имал трети чифт обувки, но човек може да се изгуби наистина, ако не е чел книги.

Фондацията й „Подарете книга“, която непрекъснато намира нови последователи, е посветила работата и свободното време на много хора на общуването с деца и младежи от домовете за сираци. Последната й инициатива е от септември, тази година. Нарича се „И после работа“ и е насочена към младежите, които излизат от домовете. Благовеста събра хора, фирми и организации, които отделиха ресурси, за да обучават тези деца на занаят и да им разпънат по-широки хоризонти.

Без съмнение, Благовеста извършва огромна работа за запазване достойнството на голяма група деца и млади хора в риск с потенциално наранени права. Нейният труд събужда желанието за знание и шанса за бъдещо развитие на децата от институциите. Това момиче е самата Благотворителност и смятам, че никой не заслужава наградата на БХК повече от нея.Номинирана от Ана Клисарска

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva