Богомил Шопов

Home > Човек на годината 2010 > Богомил Шопов

Мотиви

Богомил Шопов се оттегля със следните мотиви:

Искам да ви благодаря за това, че отново давате възможност на общността да номинира героите на нашия ден. Точно за това аз искам да си направя отвод, като искам да номинирам вместо мен, организацията която през всичките тези години направи възможни всички победи в борбата за цифровите ни права, а именно „Електронна граница“.

Богомил Шопов беше номиниран със следните мотиви:

От доста години се бори както виртуално, така и на живо против „подслушването“ в глобалната мрежа, подкрепя правата на Internet потребителите пред различни медии и институции и…
Прави много неща, които думите не могат да изразят :).

Номиниран от Веселин Василев

Интернет стана част от нашия живот. Правата ни там с всеки изминал ден се застрашават от хора, които искат да наложат модел на регулация, които би лишил всеки един от нас, използващ Интернет, от свобода на словото, от свобода на достъп до информация и най-вече – свободата да не бъдем следени, без да сме престъпници.

Бого се бори от години за това и мисля, че е дошъл моментът, всички правозащитни организации да погледнат и на този аспект на гражданските и човешки права!

Номиниран от Петър Иванов

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva