Борис Томов

Home > Човек на годината 2014 > Борис Томов

Мотиви

Номинирам за наградата „Човек на годината” Борис Владимиров Томов от свое име и от името на младежите от ЗЖ и ЦНСТ в с. Дълбок дол, община Троян. Човек в неравностойно положение, който обича ближния си и му помага. Както е повелята на Христос: „Обичай ближния си, така както обичаш себе си.“ Човек с голямо „Ч“, но не само. Но и с голямо сърце. Защото само Човек с такова сърце би направил така че аз и други младежи, които също сме в неравностойно положение, да се чувстваме добре и пълноценни в свят на трудности.

Борис Томов е член на Българска федерация по тенис – запознахме се именно по време на наше посещение на кортовете. Оттогава той е и наш приятел, брат, баща, всичко онова, от което съдбата ни е лишила. Човек, от когото се учим да не де се предаваме. През изминалата година и преди това Борис Томов по собствена инициатива и в личното си време прави така че да познаваме правата си и да знаем как да ги отстояваме. Много пъти е бил с нас пред местни власти и институции, където сме искали да получим полагащите ни се лични асистенти, помагал ни е да намерим достойно жилище.

Сега аз и другите спортуваме тенис на корт в Българска Федерация по Тенис. Аз съм студент в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и Борис Томов ме транспортира от Студентски град до университета и обратно всеки делник. Този Човек сбъдна и една моя мечта от малък, да проходя, чрез протезиране. Тъй като бях с деформирани долни крайници от самото ми раждане, преди една година. Сбъдвайки моята мечта, той сбъдва и своята, защотото не може да ходи, претърпявайки инцидент. Този Човек не печели от никого нищо и не е част от организации и фондации за това, което прави за нас. Печели единствено нашите благодарни погледи и сърца. Той ни учи как да преборваме нашите препядствия по пътя на бъдещето ни и да отстояваме правата си. За нас той не само е Човек на годината, но и Човек на живота ни, като тенисист, приятел, брат и баща.

Номиниран от Петко Сталинчев

boris-tomov-347x347

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2014

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva