Боряна Холевич

Home > Човек на годината 2017 > Боряна Холевич

“Д-р Холевич е единствения човек, който от години отстоява правата на хората с увреждания в България и най-вече – правото им на труд, което е записано в конституцията, но „забравено“ от управляващите. Професионалист, който като дон Кихот се бори с некомпетентни министри и хора, които не си разбират от работата, а са управляващи. Тя е ЧОВЕК на годината, защото го прави безкористно за над 500 000 човека в България”.

Номинирана от Илиян Хаджиев, Даниел Матеев, Ценка Димитрова, Юлия Михайлова, Елена Маджарова, Ивайло Георгиев, Галин Иванов, Панчо Дърмов, Мая Дърмов, Данаил Дърмов, Елена Янева, Георги Йорданов, Александър Йорданов, Алекси Благоев

Boryana Holevich

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2017

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva