Боян Юруков (оттеглена номинация)

Home > Човек на годината 2015 > Боян Юруков (оттеглена номинация)

Този номиниран е оттеглил номинацията си.

Мотиви

Боян Юруков работи активно за предоставянето на открит достъп до публични данни, което допринася за по-добрата отчетност и прозрачност на държавните институции, както и стимулира по-активното участие на гражданите в обществения живот. Тези данни обхващат широк диапазон от сфери – от съдебните дела в страната, през данни за замърсяването, до информация за раждаемостта.

По време на Местните избори 2015 и провеждането на Референдум 2015, г-н Юруков допринесе за насърчаване упражняването на правото на гласуване на българите извън страната с ясна и добре визуализирана информация. Това от своя страна помага за изграждането на демократични принципи за всички български граждани, независимо къде се намират. Обработената от него информация беше използвана свободно от журналисти за достъпна визуализация на резултатите.

Освен това Боян Юруков прави по-достъпна информацията от над 30 български институции – Народно събрание, МВР, Министерски съвет. Достъпността е улеснена през Туитър, като през 2015 г. той стартира и профил на Министерство на здравеопазването. Това е от помощ както за всички граждани, така и за журналистите. (всички могат да бъдат намерени от тук).

През 2010 г. Боян Юруков стартира проект за издирване на изчезнали хора, включително и жертви на трафик – lipsva.com. Проектът продължава да е активен и в момента през Facebook и Twitter, въпреки че уебсайтът е в пауза.

Дългогодишната активност на Боян Юруков, с неговите различни проекти, показва постоянство и последователност в стремежа за развитието на гражданските права, отчетността на държавната администрация и адекватната информираност на българските граждани.

Номиниран от Александър Владимиров

yurukov

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласувайте за Човек на годината 2015

Този номиниран е оттеглил номинацията си.

Този номиниран е оттеглил номинацията си.

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva