Браян Златев

Home > Човек на годината 2016 > Браян Златев

Мотиви на номиниращия

Браян Златев е председател на клуб “Юрист”, гр. Русе. Той е активно отдаден на доброволна работа, изразяваща се в утвърждаване и защитаване на човешките права. Като студент по право още в първи курс инициира създаването на клуб “Юрист”, който вече има изключително богата история.

Доказателства за активната работа на Браян са реализираните инициативи на клуба под наименованията “Опознайте правата си и ги отстоявайте”, “Имам право на…” “Конституциознание” и много други. Организирал е множество обществени дискусии, една от които е “Какво представляват авторските права и как да ги защитим?”. Тя бе организирана по повод Световния ден на книгата и авторското право. На нея Браян запозна присъстващите ученици и студенти със същността на авторското право, интелектуалната собственост, правната защита на произведенията на литературата, изкуството и науката, както и с основния закон, регламентиращ авторските права в Република България – Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

Браян води свое собствено юридическо радиопредаване на име “Юридически свят” към местно русенско радио. В него той обсъжда различни правни проблеми, с които гражданите се сблъскват в своето ежедневие.

През месец юли 2015 г. Браян безвъзмездно разработи сайт в помощ на хората с увреждания. Инициативата бе по проект “И ние имаме права”. Целта му е да подпомогне хората с увреждания и техните близки, като им даде възможност да се информират повече за своите права в социалната, трудовата, данъчната, транспортната, образователната и здравната сфера.

От началото на учебната 2015-2016 г. Браян е доброволец в местното русенско училище ОУ “Никола Обретенов”, където води часове по “Гражданско образование”.Номиниран от Антонина Димитрова

Допълнителна информация:

Браян Златев е номиниран за Наградите и през 2015 г. http://www.humanoftheyear.org/novini/nominacii/brayan-zlatev/ Сайт на клуб Юрист http://clubjuristwebsite.weebly.com/

brayan-zlatev

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2016

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva