Браян Златев

Home > Човек на годината 2015 > Браян Златев

Мотиви

Браян Златев е председател на клуб „Юрист“, гр. Русе. Той е активно отдаден на доброволна работа, изразяваща се в утвърждаване и защитаване на човешките права. Като студент по право още в първи курс инициира създаването на клуб „Юрист“, който вече има изключително богата история.

Доказателства за активната работа на Браян са реализираните инициативи на клуба под наименованията „Опознайте правата си и ги отстоявайте“, „Имам право на…“ „Конституциознание“ и много други. Организирал е множество обществени дискусии, една от които е „Какво представляват авторските права и как да ги защитим?“. Тя бе организирана по повод Световния ден на книгата и авторското право. На нея Браян запозна присъстващите ученици и студенти със същността на авторското право, интелектуалната собственост, правната защита на произведенията на литературата, изкуството и науката, както и с основния закон, регламентиращ авторските права в Република България – Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

Браян води свое собствено юридическо радиопредаване на име „Юридически свят“ към местно русенско радио. В него той обсъжда различни правни проблеми, с които гражданите се сблъскват в своето ежедневие.

През месец юли 2015 г. Браян безвъзмездно разработи сайт в помощ на хората с увреждания. Инициативата бе по проект „И ние имаме права“. Целта му е да подпомогне хората с увреждания и техните близки, като им даде възможност да се информират повече за своите права в социалната, трудовата, данъчната, транспортната, образователната и здравната сфера. От началото на учебната 2015-2016 година Браян е доброволец в местното русенско училище ОУ „Никола Обретенов“, където води часове по „Гражданско образование“.

Номиниран от проф. д-р Лъчезар Дачев, декан на Юридическият факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“

BRAYAN-ZLATEV

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласувайте за Човек на годината 2015

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva