Д-р Владимир Атанасов

Home > Човек на годината 2010 > Д-р Владимир Атанасов

Мотиви

Заявил категорично публично мнение против антихуманната политика на Министерството на здравеопазването, допусналo нарушаването на конституционното и човешко право на лечение чрез финансов и организационен колапс в болничните заведения. По тази причина уволнен в грубо противоречие на принципа на свободата на словото и правото на публично изказване на собствено мнение, залегнали в Конституцията на Р България и които са един от фундаментите на всяко демократично общество.

Номиниран от Ангел Косатев

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva