Богомил Шопов

Home > Човек на годината 2009 > Богомил Шопов

Мотиви

Богомил Шопов е председател на Организацията за цифрови свободи „Електронна граница“.

Той е един от най-последователните борци за свободно интернет пространство и за защита на цифровите права на гражданите. Година след година той организира събития, демонстрации, протести против намесата на властта и особено на МВР в личното пространство на всеки интернет потребител. Необходимо е вече да получи признание.

Номиниран от Константин Павлов

Богомил Шопов е най-последователния защитник на правата на интернет потребителите в България. С множеството организирани протести, подписки, дискусии, той лично допринесе за по-широката публичност на проблемите, свързани с злоупотребата с правомощия от страна на държавата и грубата намеса в личния живот на интернет потребителя. Конкретата номинация е за публично изразеното становище и гражданска позиция срещу Наредба 40 от 7 януари 2008 г. от името на Организацията за цифрови свободи „Електронна граница“, чийто председател е г-н Шопов.

Номиниран от Данаил Кънчев

Той от години защитава човешките права в една не толкова популярна област – тази на Интернет. Работил е с Омбудсмана на Република България по няколко проекта, работата им е включена в доклада му пред Парламента две поредни години.

От друга страна, развива идеи за свобода в Интернет, което пряко и непряко се отразява върху правата ни в световната мрежа.
Работи директно с Европейския парламент заедно с други организации за защита на правата в цифровата сфера.

Той е на мнение, че цифровите права са човешки права, което е и написал в своя блог.

Резултати от гласуване: 311 гласа

Номиниран от Петър Иванов

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva