Иванка Шалапатова

Home > Човек на годината 2009 > Иванка Шалапатова

Мотиви

Иванка Шалапатова е директор на Фондация „За нашите деца“, работеща за предотвратяване изоставянето на бебета и деца в социални домове; за равен достъп до образование на децата с увреждания; за подпомагането на младите хора, напускащи социалните домове.

Иванка е млада, умело управлява организацията и с почтения си подход мобилизира хора и партньори. Сред проектите, които тя и нейният екип са управлявали са: „Първо децата“ – отговорът за Могилино (2007-2008) и кампанията им „Не ме изоставяй“. С подхода си нейната организация отстоява на практика идеята, че трябва да се инвестира в превенцията на изоставянето на деца, а не в домовете .

Резултати от гласуване: 411 гласа

Номинирана от Пенка Георгиева

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva