Иван Станчов

Home > Човек на годината 2009 > Иван Станчов

Мотиви

Иван Станчов е посветил живота си на грижата за деца с увреждания, като създава и подпомага и до днес КАРИН ДОМ – Център за рехабилитация и социална интеграция в гр. Варна. Тази година той навърши 80 години и за да събере средства за фондацията си, изкачи връх Олимп. Благодарение на Карин Дом и Иван Станчов стотици деца живеят с родителите си, вместо да бъдат изоставени, защото получават подкрепа, грижа и внимание.

Номиниран от Мария Шаркова

Той е прекрасен човек, голям българин, направил много за България и за нейните деца, за които държавата няма ресурс.

Гордеем се с него.

Номиниран от Даниела Тодорова

Знам какво направи за децата с увреждания в „Карин дом“ – Варна, знам колко е благороден и толерантен към различията, знам, че можеше да не прави всичко това, знам, че е с голямо сърце и истински българин!

Номиниран от Нели Иванова - директор на ЦДГ ``Синчец``

Господин Станчов има изключителни заслуги към децата с проблеми и техните родители, реализирани чрез „Карин дом“, Варна.

Номиниран от Саша Калудова

Иван Станчов има значителен принос за предизвикване на обществено развитие и растеж. Отличава се с доблест и  сърцатост (професионална и гражданска). Той създаде „Карин дом“, което е благородно, хуманно дело – същевременно новаторско и творческо.

Резултати от гласуване: 1223 гласа

Номиниран от Калина Стоянова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva