Иво Инджев

Мотиви

В текущата тежка за страната ни ситуация, чрез ярката си журналистическа позиция журналистът Иво Инджев се бори срещу някои от най-опасните врагове на демокрацията и правата на човек – популизма, лъжата и заблудата, апатията и отрицанието.

Неговият блог (www.ivo.bg) е един от най-четените такива и достига до огромен брой читатели, обединяващ както българите, живеещи в чужбина, така и българите, живеещи в Република България. Статиите на г-н Инджев са положителен фактор, както за осъзнаването на политически апатичните граждани, така и за увеличаването увереността и мотивацията на тези, които вече са политически активни. Истината е неразривно свързана със свободата и правата на отделния индивид и по този начин, честната и прозорлива гражданска позиция на г-н Инджев по важни за нашето общество въпроси е ключов фактор за изграждане на гражданското общество – заинтересовани и чувствителни към обществото и държавността индивиди, интересуващи се и работещи за едно по-добро бъдеще. Открито изявената позиция по ключови въпроси е изключително смело поведение за нашето общество – особено при наличието на сериозни икономически интереси и насилие върху малкото инакомислещи индивиди. Разработеният също така модел на блог, който се финансира директно от читателите на доброволен принцип, е много иновативен – осъществяващ директна връзка между журналиста и читателите му, въз основа на ясен и прозрачен модел на финансиране. Това е в особено силен контраст със състоянието на медиите в страната ни, а именно – неясна собственост, неясно финансиране, неясни интереси и позиции от анонимни в повечето случаи журналисти.

Г-н Инджев е ярък пример за „новите будители“ така необходими на обществото ни сега.

Номиниран от Костадин Стоилов

Виден журналист с принципна гражданска позиция във време на безпринципност в обществото и „барековизация“ на журналистиката.

Номиниран от Георги Алексиев

Иво Инджев е наш съвременен народен будител. Той е автор на множество статии (вж. ivo.bg), които имат за цел да събудят гражданското общество у нас, посочвайки му конкретни или общи проблеми, както и дълбоките причини и злини, от които да се предпазваме или срещу които да се борим.

Номиниран от Михаил Иванов

Иво Инджев се бори срещу ретроградността и живее за другите. Блогът му се чете повече и от най-четените вестници.

Номиниран от Димитър Маринов

Иво Инджев е един от най-добрите журналисти – от малкото, които не познават корупция и не навеждат глава пред никого; той уважава демокрацията.

Номиниран от Веселка Маркова и Иван Донев

Иво Инджев е необвързан журналист, утвърждаващ моралните стандарти в тази екстремна професия. Талантът, смелостта и отговорността пред аудиторията на собственика на единствената откровено частна електронна медия с национално покритие – личния блог на Инджев, заслужават най-високо признание.

Номиниран от Боян Павлов

Иво Инджев се бори срещу някои от най-опасните врагове на демокрацията и „правата на човек“ – популизма, лъжата и заблудата, апатията.

Номиниран от Димитър Моллов

Иво Инджев е голям професионалист и най-точният журналист, не само за тази година, а за последните 15-20 години въобще. Защото се опитва да „отвори очите“ на заспалата маса от народа. Защото не слугува на никого.

Резултати от гласуване: 1709 гласа

Номиниран от С. Стоянов и Валерио Трънев

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva