Милен Миланов

Home > Човек на годината 2009 > Милен Миланов

Мотиви

Милен Миланов е Национален координатор на Декадата на ромското включване. От години е активист в ромското гражданско движение, участвал в застъпничество за правата на ромите пред национални и европейски институции. От 2007 г. до септември 2009 г., когато става координатор на Декадата, е заместник-кмет на район Слатина в София.

Номиниран от сдружение ``Свят без граници``

Милен Миланов е постигнал изключително много в борбата с един от най-големите проблеми на България – ромската интеграция. Трудно е да защитаваш правата на общност, която не е възприемана радушно от мнозинството, един деец трябва да е изключително търпелив и настойчив, за да успее да прокара идеите си, а Милен успява. Трябва да има повече хора като него, за да бъдем сплотена европейска държава – модел за етническа толерантност.

Резултати от гласуване: 156 гласа

Номиниран от Деян Асенов

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva