Проф. д-р Ивайло Търнев

Home > Човек на годината 2009 > Проф. д-р Ивайло Търнев

Мотиви

Проф. д-р Ивайло Търнев е пълното олицетворение на хуманността и всеотдайността на лекарската си професия. Основоположник е на дейността „Здравен медиатор“, която спомага за подобряване на здравното обслужване на силно уязвимата в здравно отношение ромска общност, вкл. наблюдение и превенция на заболяванията.

Резултати от гласуване: 282 гласа

Номиниран от Мирослав Ангелов

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva