Фондация И АЗ МОГА

Home > Човек на годината 2009 > Фондация И АЗ МОГА

Мотиви

За 5 месеца фондация И АЗ МОГА е построила Медицински център за деца с увреждания в Студентски град, гр. София, какъвто държавата България не е построила за 1500 години. В момента И АЗ МОГА работи над център за деца аутисти в гр. Пловдив.

Чрез средствата на изкуството И АЗ МОГА систематично предизвиква гражданското общество да обърне внимание на проблемите на хората с увреждания в България. Чрез средствата на изкуството и с различните си дейности И АЗ МОГА интегрира хората с увреждания в обществото. Заслужават поощрение усилията на фондацията да привлече вниманието и на държавните институции към тези проблеми.

Резултати от гласуване: 734 гласа

Номинирана от Даниел Ненчев

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva