Фондация „Позитивни умения на личността в социума“, Перник /“П.У.Л.С.“/

Home > Човек на годината 2009 > Фондация „Позитивни умения на личността в социума“, Перник /“П.У.Л.С.“/

Мотиви

„П.У.Л.С“ работи повече от 10 години за защита на човешките права, конкретно на хората, пострадали от домашно насилие и трафик. Организацията беше наградена на 30.10.2009 г. в Бремен със световна награда за мир.

Резултати от гласуване: 29 гласа

Номинирана от Марияна Евтимова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva