Даниела Божинова

Home > Човек на годината 2012 > Даниела Божинова

Мотиви

Даниела се е посветила на това, да отстоява гражданските права на българите и постоянства в усилията си за повече демокрация, като е насочила дейността си към популяризиране провеждането на референдуми за вземане на решения по въпроси със сериозно екологично и социално значение. В България провеждането на референдум, по какъвто и да е въпрос, е почти неприложимо, поради сериозните законови бариери, стигащи до нарушаване на принципа на вишегласието и дори на гражданските права. Запознах се с Даниела във връзка с референдума, който се проведе на 18.09.2011 г. в селото, в което живея. Въпреки, че гласувалите „ЗА” бяха 69% от всички, имащи право на глас в селото, предложението не бе прието, защото законът изисква да са гласували не по-малко от гласувалите на последните избори за общински съветници. Ако гледаме на изборите, като на вид референдум, едва ли има партия, която да е получила такава подкрепа, на които и да е избори и това показва, че едва ли има партия, която заслужава да влезе в парламента. Това и редица други законови изисквания не позволяват на Суверена да упражни правото си да участва пряко в държавната власт и местното самоуправление. Даниела се е посветила на целта да се промени това, да се позволи на народа да взима сам управленски решения от особена важност (което би било изключително постижение за държава, намираща се в ЕС и претендираща за демокрация), да популяризира световния опит в референдумите, да помага на граждански групи, борещи се за провеждане на референдум, както помага и на нас в момента, за провеждането на втория референдум.

Даниела Божинова е номиниранa също и от Ronald Pabst, Daniel Schily и Katerina Papadopoulou.

Допълнителна информация:

Личен блог на Даниела Божинова http://danielaburgas.blogspot.com/

Номиниранa от Иванка Жекова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva