Даниела Димитрова

Home > Човек на годината 2015 > Даниела Димитрова

Мотиви

Даниела Димитрова е един от най-вдъхновяващите хора, които може да срещне човек.

Тя обучава незрящи хора и е съосновател на платформата „Диалог на тъмно“, която се стреми да промени обществените нагласи към хората със зрителни увреждания и да превъзмогне отчуждението от обществото, с което те се сблъскват. Това става чрез поставянето на зрящи хора в среда, където ролите се разменят, където те биват водени от незрящи в специално конструирани тъмни стаи.

Даниела беше лектор във форума Empatheast през ноември 2014 г., което е едно от участията, с които тя работи за промяна на нагласите спрямо незрящите хора и за мен беше неворятно преживяване да я слушам.

Номинирани от Кристина Петкова

Даниела Димитрова

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2015

Гласувайте за Човек на годината 2015

Как да подкрепите Даниела?

Участвайте в „Диалог на Тъмно“ и по този начин можете да окажете финансова подкрепа за организиране и провеждане на събития, водени от незрящи за зрящи в пълна тъмнина. Споделете информацията, преживяванията и идеите от „Диалог на тъмно“ с приятели, познати и колеги.

Можете да заявите интерес по имейл да участвате в събитията, организирани от „Диалог на Тъмно“: getintouch@darkbg.com

Харесайте страниците на „Диалог на Тъмно“ във Facebook и Twitter: @didbulgaria

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva